Nhân viên Quản lý chất lượng – QC Mới

Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội
Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
Số lượng: 2
Phòng/Ban: Phòng R&D

IOT Developer Mới

Nơi làm việc: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội
Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
Số lượng: 2
Phòng/Ban: Phòng R&D

    Facebook
    Hỗ trợ
    Tài liệu
    0944 004 666